ویزا و اقامت تجاری و کاری


 • ثبت شرکت و برند
 • ویزای کار (بر اساس نیاز‌های بازار کار)
 • ویزای تجاری
 • خرید و فروش بیزینس
 • ویزای استارت آپ و اقامت دائم

ویزاهای تحصیلی و گردشگری


 • ویزای توریستی (خانوادگی، گردشگری، و کسب و کار کوتاه مدت)
 • ویزای تحصیلی (دانشگاهی و مدرسه‌)
 • درخواست نوت آفیسر
 • رفع ریجکتی

ویزا و اقامت‌های خانوادگی


 • ویزای اقامت برای همسر و فرزندان
 • ویزای اقامت برای والدین و پدر و مادر بزرگ
 • برنامه‌های مهاجرت استانی
 • اقامت به عنوان پناهنده