آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 49
اعضا: 3
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/67
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/67
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/04
تعداد ارسال‌های هر عضو: 16/33
تعداد موضوعات هر عضو: 16/33
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: asalbeauti
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 66/67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سایر اطلاعات (با 13 ارسال , 13 موضوع)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تعطیلات رسمی (0 پاسخ)
مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی کانادا (0 پاسخ)
مدت زمان اعتبار ویزای توریستی کانادا (0 پاسخ)
انواع ویزای توریستی کانادا (0 پاسخ)
ویزای توریستی کانادا چیست؟ (0 پاسخ)
اطلاعیه‌های گروه مشاورین ویزا (0 پاسخ)
قوانین گروه مشاورین ویزا (0 پاسخ)
مرامنامه گروه مشاورین ویزا (0 پاسخ)
چگونه کاربر حرفه‌ای انجمن شویم؟ (0 پاسخ)
قوانین جدید قطر ایرویز برای سفر (0 پاسخ)
نظرات و پیشنهادات عمومی (0 پاسخ)
اطلاعیه (0 پاسخ)
سوال های متداول درباره ی پاسپورت دومینیکا (0 پاسخ)
درباره دومینیکا و شرایط اخذ پاسپورت دومینیکا و اقامت دائم (0 پاسخ)
خرید ملک در پروژه های تعیین شده (0 پاسخ)
قوانین گروه مشاورین ویزا (57 بازدید)
قوانین جدید قطر ایرویز برای سفر (39 بازدید)
ریجکتی ویزای کانادا و نحوه اعتراض به آن (38 بازدید)
چگونه کاربر حرفه‌ای انجمن شویم؟ (33 بازدید)
کار داوطلبانه؛ راه ورود به بازار کار در کانادا (31 بازدید)
مرامنامه گروه مشاورین ویزا (30 بازدید)
داروهای ممنوعه برای سفر های خارجی (30 بازدید)
نمونه اول (28 بازدید)
نظرات و پیشنهادات عمومی (28 بازدید)
پرداخت کمک بلاعوض به دولت دومینیکا (سرمایه گذاری) (27 بازدید)
درباره دومینیکا و شرایط اخذ پاسپورت دومینیکا و اقامت دائم (27 بازدید)
مراحل اخذ ویزای توریستی کانادا (27 بازدید)
اطلاعیه (26 بازدید)
اخذ ویزای شینگن تحصیلی آمریکا و آلمان (26 بازدید)
آیا می توان بدون جاب آفر ویزای کاری کانادا گرفت؟ (25 بازدید)